รู้จักเรา

บริษัท ซิสอีโค่ จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากกลุ่มวิศวกรที่มีความเห็นตรงกันว่า เราต้องการให้คำปรึกษาและออกแบบระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ (Air pollution control system) โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ระบบที่ออกแบบจะต้องมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากกว่า ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล โดยบริษัทเรามีกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักๆคือ ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ ผลิตภัณฑ์สำหรับป้องกันการกัดกร่อนของสารเคมีจากกระบวนการผลิต และกลุ่มสินค้าอื่นๆ


ด้วยความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและยาวนานระหว่างทีมงานของเรา และโรงงานผู้ผลิตวัสดุต่างๆ จึงทำให้เรามีจุดเด่นในด้านความหลากหลายของวัสดุที่จะนำมาใช้ในการออกแบบและให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นโรงงาน PP, PVC, FRP, SUS และ Steel ตลอดจนผู้จำหน่อยอุปกรณ์และเครื่องมือ ที่จำเป็นต่อการใช้งานของระบบ เราจึงมั่นใจว่าเราจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด


เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้คำปรึกษาและบริการ ตลอดจนส่งมอบงานและสิ้นค้าที่มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจมากที่สุด
About Us

SYSECO Co,.Ltd. established from a group of engineers with the same vision to give advise and design 'Air Pollution Control System' in which environments are our most consideration. Our well designed system must be efficiency with high quality but affordable price. Our main products are the air pollution control system, product for chemical corrosion from process line, and others engineering product.


With great relationship between our team and our many fabricator therefore we have various materials i.e. PP, PVC, FRP, SUS and Steel and also suppliers who supply instrument and equipment for the system. Thus we believe we can meet our customers target.


We are glad to give you advice and offer you the best service for your satisfaction