ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ
( Air Pollution Control System )

- ระบบบำบัดอากาศ ( Wet Scrubber / Activated Carbon )

- ระบบระบายอากาศ ( Ventilation System )

- ระบบท่อลม ( Air Ducting )

วัสดุ ( Materials ) : PP, PVC, FRP, SUS, Steel, Galvanize


พัดลมระบายอากาศ / ดูดไอสารเคมี
( Exhaust Blower )

Flow Range : 200-100,000 CMH

Static Pressure Range : 200-8,000 Pa

วัสดุ ( Materials ) : PP, FRP, SUS, Steel


ถังเก็บสารเคมี / ถังชุบสารเคมี
( Chemical storage Tank / Pickling or Plating Tank )

เราสามารถทำถังสำหรับสารเคมีคามแบบของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ ด้วยวัสดุหลากหลายชนิด

We can fabricate chemical tank follow customer drawing by many materials.

วัสดุ ( Materials ) : PP, PVC, FRP, SUS, Steel with lining

 

ปั๊มสูบจ่ายสารเคมี
( Self-Priming Chemical Pump )

ปั๊มสูบจ่ายสารเคมี สำหรับรับบบำบัดอากาศ และกระบวนการผลิต

Chemical pump for wet scrubber and chemical production line

วัสดุ ( Materials ) : PP, CPVC, PVDF, FRP, SUS, Steel

Main Brand : lafonte (PP,PVDF)


งานบริการอื่นๆ
( Other Engineering work )

- รับออกแบบ, ผลิตและติดตั้ง ระบบชุบชิ้นงานทั้งระบบ โดยผู้ชำนาญงานมากกว่า 20 ปี
( Design and manufacture of both Manual and fully Automated Plating system )

November 15, 2019

payday loans in missouri

Benefits of Acquiring payday loans in missouri Online Do you need payday loans in missouri browse moonlineloans.com as soon as possible? It is actually fairly simple […]
November 14, 2019

check cashing fargo nd

FAST, HELPFUL COMPANY. Did you obtain fined unexpected prices, but pay day is still a number of times away? On the off opportunity that you possess […]
November 14, 2019

paydayone

Payday One has been a leading internet supplier of cashadvance considering that 2002. Payday One was founded withthe objective of being one of the most consumer-friendly […]
November 13, 2019

payday loans temecula ca

TNL Auto Title Loans Providing Temecula, The Golden State Do you need to have fast cash, payday loans temecula ca website payday-loans-tuscaloosa.info? Is your car paid […]
November 13, 2019

i need 300 dollars right now

If you find yourself needing to obtain, you ought to look at acquiring a $300 lending online –- no matter your debt ranking. Learn why it […]
November 12, 2019

Miami Loan

College of Arts & & Sciences Institution of Education & & Human Development Rosenstiel School of Marine & & Atmospheric Science College of Nursing & & […]
November 12, 2019

1000 dollars loan

How to acquire a 1000 dollar money loan without credit rating examination Everybody encounters hard times in their lifestyle. The hard time comes to be harder […]
November 12, 2019

payday loans in mn

What are actually the minimal needs to make an application for a payday advance loan? 18 years of age or mucholder U. S. Citizenship Legitimate checking […]
November 12, 2019

payday loans temecula

An alternative. Borrow £& pound; one hundred- & extra pound; 1,000( subject to affordability) What is a payday loan ? It’s a higher passion car loan […]