ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ
( Air Pollution Control System )

- ระบบบำบัดอากาศ ( Wet Scrubber / Activated Carbon )

- ระบบระบายอากาศ ( Ventilation System )

- ระบบท่อลม ( Air Ducting )

วัสดุ ( Materials ) : PP, PVC, FRP, SUS, Steel, Galvanize


พัดลมระบายอากาศ / ดูดไอสารเคมี
( Exhaust Blower )

Flow Range : 200-100,000 CMH

Static Pressure Range : 200-8,000 Pa

วัสดุ ( Materials ) : PP, FRP, SUS, Steel


ถังเก็บสารเคมี / ถังชุบสารเคมี
( Chemical storage Tank / Pickling or Plating Tank )

เราสามารถทำถังสำหรับสารเคมีคามแบบของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ ด้วยวัสดุหลากหลายชนิด

We can fabricate chemical tank follow customer drawing by many materials.

วัสดุ ( Materials ) : PP, PVC, FRP, SUS, Steel with lining

 

ปั๊มสูบจ่ายสารเคมี
( Self-Priming Chemical Pump )

ปั๊มสูบจ่ายสารเคมี สำหรับรับบบำบัดอากาศ และกระบวนการผลิต

Chemical pump for wet scrubber and chemical production line

วัสดุ ( Materials ) : PP, CPVC, PVDF, FRP, SUS, Steel

Main Brand : lafonte (PP,PVDF)


งานบริการอื่นๆ
( Other Engineering work )

- รับออกแบบ, ผลิตและติดตั้ง ระบบชุบชิ้นงานทั้งระบบ โดยผู้ชำนาญงานมากกว่า 20 ปี
( Design and manufacture of both Manual and fully Automated Plating system )

November 8, 2017

Facts to know concerning the Electronic Data Rooms

It is a matter of course that you are in the know apart all the technological innovations which we have all over the earth. It is […]
November 8, 2017

The Debate Over Term Paper Writing

The Debate Over Term Paper Writing You are welcome to watch this particular page to learn more. From the old times when the net wasn’t there, […]
November 8, 2017

Rumors, Lies and Cheap Essays Online

Rumors, Lies and Cheap Essays Online Besides these things, there are a few other affairs that you ought to keep in mind your mind. The sugar […]
November 8, 2017

New Article Reveals the Low Down on Best Essay Help and Why You Must Take Action Today

New Article Reveals the Low Down on Best Essay Help and Why You Must Take Action Today Where to Find Best Essay Help Like your introduction, […]
November 6, 2017

Greetings

This is my first post
November 6, 2017

$$$

$$$
November 3, 2017

$$$

$$$
November 1, 2017

Hello world. This my website!

Hello world. This my website!
October 18, 2017

Possible future Blocks FOR Health care Therapy

Clinical treatment method management is definitely a most common component a antique together with the prevalent capital state. How secure and protected a country?s budgetary element […]